ผลงาน

                                                

                                               วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิชา ออกแบบสื่อ
                                                                        
                         
             งานที่ 1ให้นักศึกษาจัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animationงานที่ 2 โปสเตอร์จากโปรแกรม canva


งานที่ 3 ให้นักศึกษาทำสไลด์ 2 หน้าแทรกไฟล์จากyoutue   

ความคิดเห็น